Facebook

Apogee 3300 - 3500 - 3800

Hình ảnh

Apogee 3300 - 3500 - 3800

Liên hệ

Thông tin

  • Đầu dò Broadband  linear probe L7L38A (5.6/6.2/7.5/8.2/10.0MHz)
  • Đầu dò Broadband microconvex C5L20A/R20 (3.5/4.2/5.0/5.7/6.5MHz)
  • Đầu dò Broadband vaginal probe V6L11A/R11(5.0/5.7/6.5/7.2/8.0MHz)
  • Đầu dò Broadband rectal probe U5L50A (4.0/4.7/5.5/6.2/7.0MHz)
  • Đầu dò 4D Probe 4DL40A (3.0/3.7/4.5/5.2/6.0 MHz)

  • Đầu dò Broadband convex probe C3L60A/R60 (2.5/3.0/3.5/4.2/5.0MHz)

Chi tiếtThông tin đặt hàng