Facebook

Sonoscape S6

Hình ảnh

Sonoscape S6

Liên hệ

Thông tin

-   Màn hình 15” có độ phân giải cao.

-   Hình ảnh đa thông số, kỹ thuật xử lý hình ảnh tiên tiến.

-   Hình ảnh cộng hưởng có độ chính xác cao

-   Hình ảnh bao quát, TDI.

Thông số kỹ thuật:

-   Mode hiển thị:B,M, color Flow, Power Doppler, PW và CW Doppler.

-   Ngõ kết nối đầu dò: 2

-   Số chấn tử trên đầu dò: 512

-   Tần số đầu dò: 1.5-15 MHz

-   Chức năng: tổng quát, mạch máu, sản khoa/ phụ khoa, tim mạch,….

-   Dễ quản lý hình ảnh và kết nối mạng Lan

-   1 cổng USB

-   Có sẵn chức năng ECG, DICOM và 3D

-   Ngõ ra: S-video và SVGA

Đầu dò: 

 • C344, 5-2MHz/R40mm, Abdominal Convex Probe
 • C362, 5-2MHz/R60mm, Abdominal Convex probe 
 • C542, 7-4MHz/R40mm, Abdominal & Pediatric Probe 
 • C311, 4-2MHz/R15mm, Micro-convex Cardiac Probe 
 • C611, 8-4MHz/R11mm, Micro-convex Pediatric Cardiac Probe 
 • L741, 10-5MHz/46mm, Vascular Small part Linear Probe 
 • L742, 15-5MHz/38mm, Vascular Small part linear probe 
 • L743, 15-5MHz/46mm, Vascular Small part linear probe 
 • L541 7-4MHz/38mm Vascular Linear probe 
 • 10L1, 12-6MHz/36mm Vascular Small Parts Probe 
 • 10I2, 15-5MHz/25mm, Linear Surgical Probe 
 • 6V1, 8-4MHz/R11mm, Endovaginal Probe (135 degree) 
 • 6V3, 9-5MHz/R10mm, Endovaginal probe (200 degree) 
 • EC9-5, 9-5MHz/R8mm, micro-convex Endocavity probe (150 degree) 
 • 7U2,10-5MHz/46mm, Linear transrectal probe 
 • 2P1, 4-2MHz, Phased Array Cardiac Probe 
 • 5P1, 7-4MHz, Phased Array Pediatric Cardiac Probe 
Cung cấp đầu dò siêu âm SonoScape S6
Sửa chữa đầu dò siêu âm SonoScape S6

Chi tiếtThông tin đặt hàng