Facebook

X8

Hình ảnh

X8

Liên hệ

Thông tin

Hãng sản xuất

Medison

Loại

X8

Kích thước màn hình

 17 inches

Đặc điểm

- 01 đầu dò 4D Real time Convex, đa tần, ứng dụng siêu âm

4D, 3D, tổng quát, sản phụ khoa. 
- 01 đầu dò Convex 3.5MHZ, đa tần số, ứng dụng siêu âm

siêu âm tổng quát, ổ bụng, sản phụ khoa, nhi khoa. 
- 01 đầu dò Linear 7.5MHZ, ứng dụng siêu âm mạch máu,

mô mềm, phần nông. 
- Hệ thống quản lý dữ liệu siêu âm Sonoview, lưu trữ 30.000

hình ảnh. 
- Chương trình tính toán siêu âm 2D, 3D, 4D, bụng tổng quát,

sản phụ khoa, tim mạch, mô mềm. 
- Hình ảnh Harmonic. 
- Doppler màu, Doppler năng lượng, Doppler xung, Doppler

liên tục (PA).

 


 

Xuất xứ

Hàn Quốc

Cung Cấp Đầu Dò Siêu Âm Medison X8

Sửa Chữa Đầu Dò Medison X8

- 01 đầu dò 4D Real time Convex, đa tần, ứng dụng siêu âm 4D, 3D, tổng quát, sản phụ khoa. 

- 01 đầu dò Convex 3.5MHZ, đa tần số, ứng dụng siêu âm siêu âm tổng quát, ổ bụng, sản phụ khoa, nhi khoa. 
- 01 đầu dò Linear 7.5MHZ, ứng dụng siêu âm mạch máu, mô mềm, phần nông. 

- 01 đầu dò sector - tim

Cung Cấp Đầu Dò Siêu Âm Medison X8

Sửa Chữa Đầu Dò Medison X8

Chi tiếtThông tin đặt hàng