Facebook


Công ty Quốc Tế CX chúng tôi mở rộng thêm mãng Sửa chữa và Cung cấp màn hình máy siêu âm, màn hình máy soi dạ dày, màn hình máy soi tai mũi họng.

Mọi thông tin xin liên hệ,

Mr Đức Hùng - Tel: 0905.777197

Email: sieuamcx@gmail.com