Facebook

Xin quí bác sĩ vui lòng cung cấp thông tin cụ thể:

1. Hãng máy siêu âm, ( Ví dụ: Philips HD11XE )

2. Model đầu dò ( Ví dụ: Đầu dò convex C5-2)

3. Mô tả đầu dò bị lỗi ( Ví dụ: Đầu dò có vệt đen ở giữa; hoặc đầu dò bị bong lớp bảo vệ,...)

Sửa chữa đầu dò máy siêu âm Medison R7

Sửa chữa đầu dò máy siêu âm Medison X6

Sửa chữa đầu dò máy siêu âm Medison X8

Cung cấp đầu dò máy siêu âm Medison R7

Cung cấp đầu dò máy siêu âm Medison X6

Cung cấp đầu dò máy siêu âm Medison X8.