Facebook

Ngoài cung cấp mới tát cả các loại đầu dò siêu âm, máy siêu âm. Công ty chúng tôi còn sửa chữa, bảo hành máy siêu âm, đầu dò siêu âm các loại...

Vui lòng liên hệ:

Công ty thiết bị siêu âm quốc tế CX

Tel: 0905 777 197

Email: sieuamcx@gmail.com